top of page

OM MIG

​​​

Den psykoterapeutiske metode du møder i min klinik - til dig som vil vide hvordan jeg arbejder

Jeg er optaget af terapiens mange terapeutiske retninger, og har forsøgt at uddanne mig bredt, i den overbevisning, at terapiformen skal opfindes i rummet sammen med dig. Det vil sige, at når du træder ind af min dør har jeg ikke en forudindtaget holdning om, hvilken terapi som er den rigtige for dig, men i mødet med dig, bruger jeg min intuition og teoretiske ramme, til at spore mig ind på, hvilken vej vi skal. 

Gestalt, eksistentiel og oplevelsesorienteret terapi

Min grunduddannelse er Gestaltterapeut, som er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst væsen. Gestaltterapiens metode er enkel og virkningsfuld, en fremadrettet proces, der eksempelvis stiller spørgsmål som: "Hvad sker der?" - "Hvad mærker du?" - "Hvad ønsker du?" - "Hvad undgår du?" Gestaltterapiens metode hjælper med til at synliggøre, forstå og integrere dine ubevidste sider. Gestaltterapiens mål er at hjælpe dig til at opdage dine  ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på dig selv samt tage ansvar for dit eget liv. Vi kommer i den forbindelse ikke udenom eksistentialistiske principper, så som at mennesket skaber sin egen mening med sin tilværelse, og at egne værdier og menneskesyn ofte konflikter eller står i vejen for normer, ambitioner og forventninger fra os selv og omverdenen. Det at få lov til, at opleve og udtrykke de følelser, reaktioner og potentialer, der er blevet undertrykt og kan ligge i ens underbevidsthed, giver nye erfaringer og oplevelser af sig selv, og bliver den drivkraft, som gør terapi så effektivt.

Privat er jeg et menneske - det vil sige, at jeg ligesom dig har samlet livserfaring sammen, og mærket livet på godt og ondt. Jeg har knyttet venskaber, familie, relationer i mit liv, som alle har tildelt mig roller og opgaver i mit liv, som jeg som har lært af. Jeg har oplevet sejre, kærlighed, sorg og krise og hele den livserfaring har lært mig, at finde rundt i mit eget følelsesliv, godt hjulpet på vej af mine uddannelser. Derfor kan jeg genkende følelser, tanker og stemninger, når jeg møder dem hos dig, og træder ydmygt og respektfuldt ind, som en gæst i dit liv.

 

Mit fokus er altid, at støtte dig i, at skabe de forandringer i dit liv, som du ønsker.

 

Emne_edited.png

Mit faglige fundament

Jeg gør meget for at holde mig fagligt ajour og investere i efteruddannelse, kurser, kongresser hvor jeg lader mig inspirere af andre terapiformer og metoder, for at kunne tilbyde en så bred vifte af behandlingsformer som muligt. 

Jeg er fast tilknyttet

- underviser på kursusforløb om mental sundhed i HelhedsHUSET på Tåsinge.

- Vejstrup Efterskole, terapi og supervision til elever og ansatte

bottom of page