top of page

OM MIG

​​​

Den psykoterapeutiske metode du møder i min klinik - til dig som vil vide hvordan jeg arbejder

Jeg er optaget af terapiens mangeartede tilgange, og jeg har forsøgt at uddanne mig bredt, i den overbevisning, at terapiformen skal opfindes i rummet sammen med dig. Det vil sige, at når du træder ind af min dør har jeg ikke en forudindtaget holdning om, hvilken terapi som er den rigtige for dig, men i mødet med dig, bruger jeg min intuition og teoretiske ramme, til at spore mig ind på, hvilken vej vi skal. Jeg træder varsomt ind i dit liv, som en gæst, som nysgerrigt stiller spørgsmålstegn til din livsførelse. 

Gestalt, eksistentiel og oplevelsesorienteret terapi

Min grunduddannelse er Gestaltterapeut, som er en oplevelsesorienteret psykoterapi, der styrker den enkelte i at opleve sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst væsen. Gestaltterapiens metode er enkel og virkningsfuld, en fremadrettet proces, der eksempelvis stiller spørgsmål som: "Hvad gør det ved dig?" - "Hvad mærker du?" - "Hvad ønsker du?" - "Hvad undgår du?"

Gestaltterapiens metode hjælper med til at synliggøre, forstå og integrere dine ubevidste sider. Gestaltterapiens mål er at hjælpe dig til at opdage dine  ressourcer og integrere disse, at genfinde troen på dig selv samt tage ansvar for dit eget liv. Vi kommer i den forbindelse ikke udenom eksistentialistiske principper, så som at mennesket skaber sin egen mening med sin tilværelse, og at egne værdier og menneskesyn ofte konflikter eller står i vejen for normer, ambitioner og forventninger fra os selv og omverdenen. Det at få lov til, at opleve og udtrykke de følelser, reaktioner og potentialer, der er blevet undertrykt og kan ligge i ens underbevidsthed, giver nye erfaringer og oplevelser af sig selv, og bliver den drivkraft, som gør terapi så effektivt.

Metakognitiv tilgang

Den metakognitive tilgang er en nyere revulitinerende metode, som bygger på en forståelse af, at sindet er selvregulerende. Det vil sige, at vores psyke har en iboende evne til at komme sig over ubehagelige oplevelser, tanker og følelser. Når sindet ikke heler af sig selv, er det ifølge den metakognitive teori, grundet, at mennesket ubevidst vedligeholder ubehaget, igennem sin tænkning. I et metakognitivt arbejder man derfor med, at nedbringe det opmærksomhedssyndrom, kaldet CAS (kognitive Attentional Syndrome), som vedligeholder overtænkningen.

Den metakognitive metode er universel og transdiagnostisk, hvilket betyder, at den kan bruges til at afhjælpe alle psykiske forstyrrelser og den kan gøre det på én og samme tid. Dvs, at hvis f.eks søger hjælp til at nedbringe din stress, kan du samtidig få hjælp til, at nedbringe dit dårlige selvværd. 

Hypnoterapi

Privat

Privat er jeg et menneske - det vil sige, at jeg ligesom dig har samlet livserfaring sammen, og mærket livet på godt og ondt. Jeg har knyttet venskaber, familie, relationer i mit liv, som alle har tildelt mig roller og opgaver i mit liv, som jeg som har lært af. Jeg har oplevet sejre, kærlighed, sorg og krise og hele den livserfaring har lært mig, at finde rundt i mit eget følelsesliv, godt hjulpet på vej af mine uddannelser. Derfor kan jeg genkende følelser, tanker og stemninger, når jeg møder dem hos dig, og træder ydmygt og respektfuldt ind, som en gæst i dit liv.

 

Mit fokus er altid, at støtte dig i, at skabe de forandringer i dit liv, som du ønsker.

 

Emne_edited.png

Mit faglige fundament

Jeg gør meget for at holde mig fagligt ajour og investere i efteruddannelse, kurser, kongresser hvor jeg lader mig inspirere af andre terapiformer og metoder, for at kunne tilbyde en så bred vifte af behandlingsformer som muligt. 

Jeg er fast tilknyttet

- underviser på kursusforløb om mental sundhed i HelhedsHUSET på Tåsinge.

- Vejstrup Efterskole, terapi og supervision til elever og ansatte

bottom of page